Rreth Nesh

Kush Jemi

Kompania në shqipëri është themeluar në 2014 dhe vjen me një eksperiencë nga Italia ku ketu e para shume vitesh është themeluar nga z.Francesco Ferraro -ekspert i sigurisë rrugore (menaxher projekti i sigurisë rrugore), duke punuar si në fushën e transportit dhe shoqerimit te tyre.

Përvoja jonë e gjatë në këtë fushë na mundëson për të përmbushur çdo kërkesë të shpejt me rezultate të garantuara. Me një flotë të madhe të automjeteve, të gjitha të reja dhe që mbahen në mënyrë të përsosur pune, ne garantojmë cilësinë e lartë të çdo nderhyrje, kryer në kohën dhe në sigurinë e plotë, në sajë të sigurimit që mbulon jo vetëm transportin e mallrave, por edhe transaksioneve, ngarkimin dhe shkarkimin me vinç dhe masat deri në 40m gjatësi.

Qëllimi Ynë:            

Të gjitha makinat tona janë në përputhje me rregullat në fuqi. Kemi kualifikimet profesionale për të kryer inventarin teknike për transport të jashtëzakonshëm, si në llogari të vet, dhe në emër të palëve të treta, që përfshin të gjitha burimet e nevojshme dhe personele të kualifikuara.

Ne kemi një flotë të madhe të përditësuar vazhdimisht, duke përfshirë ngarkues për të gjitha llojet e transportit, rimorkiot dhe gjysmë-rimorkio për transportin e mallrave, traktorët rrugore pajisur me vinç.

çfarë ofrojmë?

Duke përfituar nga partnerë të ndryshëm dhe bashkëpunëtorët për shumë vite, në pjesën tjetër të Italisë, ne jemi në gjendje të ofrojmë sherbime edhe internacionale. Zgjedhja nga firma FERTOP GROUP për të bërë investime të vazhdueshme lejon qe kompania të ketë përmisime të vazhdushme , duke i ofruar klientëve shërbime të besueshme dhe të kënaqshme. Regjistruar me transportin rrugor, ne ofrojmë shërbimet tona në përputhje me kërkesat e ligjeve Shqipëtare dhe ndërkombëtare(Konventa CMR).