Sherbime

Kompania jone eshte e specializuar si në fushën e transportit dhe shoqerimit te tyre. Përvoja jonë e gjatë në këtë fushë na mundëson për të përmbushur çdo kërkesë të shpejt me rezultate të garantuara, siguron e mbulon jo vetëm transportin e mallrave, por edhe transaksioneve, ngarkimin dhe shkarkimin me vinç dhe masat deri në 40m gjatësi.

Ne kemi një flotë të madhe të përditësuar vazhdimisht, duke përfshirë ngarkues për të gjitha llojet e transportit, rimorkiot dhe gjysmë-rimorkio për transportin e mallrave, traktorët rrugore pajisur me vinç.

Duke përfituar nga partnerë të ndryshëm dhe bashkëpunëtorët për shumë vite, në pjesën tjetër të Italisë, ne jemi në gjendje të ofrojmë sherbime edhe internacionale. Zgjedhja nga firma FERTOP GROUP për të bërë investime të vazhdueshme lejon qe kompania te kete permisime te vazhdushme , duke i ofruar klientëve shërbime të besueshme dhe të kënaqshme.

Regjistruar me transportin rrugor, ne ofrojmë shërbimet tona në përputhje me kërkesat e ligjit Shqipetare dhe ndërkombëtare(Konventa CMR).